Albert Grøndahls udstilling Face of Another er et møde i sin tilblivelse og som oplevelse. 

Et møde mellem kunstneren og forhenværende samt nuværende psykiatriske brugere afGallo gartneriet ved Aarhus Psykiatrisk Hospital.  Et møde mellem patienternes følsomhed, kunstnerens og beskueren, hvor det undervejs er lige meget, hvem der er hvem. I gartneriet er der tale om et frirum, hvor den psykiatriske bruger oplever at kunne skabe noget på sine egne præmisser uden, at sygdommen spiller en rolle.              En terapeutisk indvirkning, der skaber jordforbindelse og mening i en hverdag ofte præget af mørke og forvrængning.

 Installationens vækster er dyrket af Albert Grøndahl og Gallo gartneriets brugere - men selv er brugerne kun indirekte repræsenteret gennem frugterne af deres omhu. Udstillingsrummet repræsenterer et socialt sted og en ”frame of mind”, hvor naturoplevelse og introspektion flyder sammen. En kontaktflade, hvor naturen, sindet og fænomenet ”jord” udløser et skift mellem det konkrete og det universelle.

Fortællingerne vokser ud af installationen samtidig med, at den besøgende får følelsen af at vende tilbage til naturen; jorden og frodigheden som et fælles rum og vilkår for refleksion, kontakt og indlevelse. Naturens terapeutiske greb, der har en indvirkning på os alle.

 Udstillingen forløber i faser, der rumligt og imaginært inddrager det observerende og erindrende væsen, hvad enten dette væsen er en psykiatrisk patient, kunstneren selv eller den besøgende.

Installationen ledsages af værker udformet med en fiktionaliseret, antropologisk tilgang, hvor den fotografiske emulsion skiftevis optræder på ædelmetal eller lærred behandlet med farvepigment. Fra planteriget kommer man ind i den mineralske verden, fra den dyrkede natur til repræsentationens kunstighed.

 Værkerne udgør endnu et møde, hvor motivernes vigende referencer overgiver sig til pigmenternes farve, emulsionens, sølvets og guldets natur. Værket vender tilbage til sin mineralske oprindelse som sidste etape i bevægelsen fra natur til bevidsthed og tilbage igen til naturen. 

albertgrondahl_faceofanother.jpg